पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 2022-2023 | Bridge Course 2023 PDF In Marathi

bridge-course

पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 2022-2023 (Bridge Course 2022-2023)

मराठी माध्यम

विषय – मराठी

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास Download Download 
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास Download Download 

विषय – गणित

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास Download Download 
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास Download Download 

विषय – इंग्रजी

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास Download Download 
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास Download Download 

विषय – विज्ञान

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता १० वी-Iसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता १० वी-IIसेतू अभ्यास Download Download 

विषय – सामाजिक शास्त्रे

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ री परिसर अभ्यासDownload Download Download 
2.इयत्ता ४ थी परिसर अभ्यासDownload Download Download 
3.इयत्ता ५ वी परिसर अभ्यासDownload EVS-1  | EVS-2 EVS-1  | EVS-2 
4.इयत्ता ६ वी सामाजिक शास्त्रDownload History  | Geography History  | Geography 
5.इयत्ता ७ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload History History 
6.इयत्ता ७ वी भूगोलDownload Geography Geography 
7.इयत्ता ८ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload History History 
8.इयत्ता ८ वी भूगोलDownload Geography Geography 
9.इयत्ता ९ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload Download 
10.इयत्ता ९ वी भूगोलDownload Geography Geography 
11.इयत्ता १० वी इतिहास,राज्यशास्त्रDownload Download 
12.इयत्ता १० वी भूगोलDownload Geography Geography 

Medium : English

Subject : English (Higher Level)

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास Download Download 
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास Download Download 

Subject : Mathematics

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload

Subject : Science

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
5.इयत्ता 7 वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
6.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
7.इयत्ता १० वी-Part 1सेतू अभ्यास DownloadDownload
8.इयत्ता १० वी-Part 2सेतू अभ्यास DownloadDownload

Subject : Social Science

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता 3 रीसेतू अभ्यास Download
2.इयत्ता 4 रीसेतू अभ्यास DownloadDownload
3.इयत्ता 5 थीसेतू अभ्यास DownloadDownload
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Histroy | GeographyHistroy | Geography
5.इयत्ता ७ वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownload
6.इयत्ता ७ वी Historyसेतू अभ्यास DownloadDownload
7.इयत्ता 8 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownload
8.इयत्ता 8 वी Historyसेतू अभ्यास DownloadDownload
9.इयत्ता 9 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownload
10.इयत्ता 9 वी Historyसेतू अभ्यास सेतू अभ्यास 
11.इयत्ता 10 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownload
12.इयत्ता 10 वी Historyसेतू अभ्यास सेतू अभ्यास 

उर्दू माध्यम

विषय – उर्दू भाषा

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास Download Download 
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास Download Download 

विषय – गणित

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload

विषय – विज्ञान

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता १० वी-Iसेतू अभ्यास Download Download 
9.इयत्ता १० वी-IIसेतू अभ्यास Download Download 

विषय – परिसर अभ्यास व सामाजिक शास्त्र

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास Download Download 
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास Download Download 
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास Download Download 
4.इयत्ता ६ वी – इतिहाससेतू अभ्यास Download Download 
5.इयत्ता ६ वी – भूगोलसेतू अभ्यास Download Download 
6.इयत्ता ७ वी – इतिहाससेतू अभ्यास Download Download 
7.इयत्ता ७ वी – भूगोलसेतू अभ्यास Download Download 
8.इयत्ता ८ वी – इतिहाससेतू अभ्यास Download Download 
9.इयत्ता ८ वी – भूगोलसेतू अभ्यास Download Download 
10.इयत्ता ९ वी – भूगोलसेतू अभ्यास Download Download 
11.इयत्ता ९ वी – इतिहाससेतू अभ्यास Download Download 
12.इयत्ता १० वी – भूगोलसेतू अभ्यास Download Download 
13.इयत्ता १० वी – इतिहाससेतू अभ्यास Download Download 

सेतू अभ्यासक्रम 2022 23

Similar Posts

Leave a Reply